Darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Kretingos PSC darbuotojų pareiginiai nuostatai: 

VšĮ Kretingos PSC teikia paslaugas pagal šias Lietuvos medicinos normas:

Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.2005 m. liepos 22 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-601 Žin., 2005, Nr. 94-3514

Medicinos psichologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. 2018 m. gegužės 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-627

Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, Socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92

Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.2014 m. birželio 17 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-714