Elgesio korekcijos programos

 

VŠ Į Kretingos psichikos sveikatos centre vykdomas privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai!

Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo mokymo programą, vadovaujantis 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2007 Nr. 88-3494).

Pagal paruoštą mokymo planą yra mokomi asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus atimtos žemiau išvardintos teisės dėl pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

Privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus organizmui turi baigti asmenys, iš kurių atimtos teisės:

  • vairuoti transporto priemonę;
  • skraidyti orlaivio įgulos nariu;
  • atlikti orlaivių techninę priežiūrą;
  • dirbti skrydžių vadovu;
  • medžioti arba žvejoti;
  • vairuoti upių ir mažuosius laivus.

Asmeniui, baigusiam mokymą pagal privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą ir raštu išlaikiusiam žinių patikrinimo testą (teisingai atsakiusiam į 70% pateiktų klausimų), yra išduodamas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Kursų kaina 1 asmeniui –  20,00 EUR.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas  –  3,00 EUR.

Kursų trukmė –  4 akademinės valandos.

Registracija į kursus vyksta tel. (8 445) 79055