Informacija apie darbo užmokestį

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2022 m. ir 2023 m. palyginimas

Eil. Nr.
Rodikliai Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 metų. 2022 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR Vidutinis darbuotojų skaičius per 2022 metus 2023 metš vidutinis vieno etato užmokestis EUR
1 2 3 4 5 6
  Iš viso darbuotojų: 18 2137,35 18 2285,20
1 Administracija 4 2320,65 4 2520,72
2 Gydytojai 4 4002,87 4 4429,18
3 Slaugytojai 2 1608,27 2 1577,29
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 7 1727,30 7 1859,91
5 Kitas personalas 1 809,94 1 874,96

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2021 m. ir 2022 m. palyginimas

Eil. Nr.
Rodikliai
Vidutinis darbuotojų skaičius per 2021 metų.
2021 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR
Vidutinis darbuotojų skaičius per 2022 metus
2022 metš vidutinis vieno etato užmokestis EUR
1
2
3
4
5
6
 
Iš viso darbuotojų:
18
1736,88
18
2137,35
1
Administracija
4
1915,37
4
2320,65
2
Gydytojai
4
3340,12
4
4002,87
3
Slaugytojai
3
1324,22
2
1608,27
4
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
6
1365,83
7
1727,30
5
Kitas personalas
1
631,41
1
809,94

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2020 m. ir 2021 m. palyginimas

Eil. nr. Rodikliai Vidutinis darbuotojų skaičius per 2020 metų  2020 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR Vidutinis darbuotojų skaičius  per 2021 metų  2021 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR   
1 2 3 4 5 6
  Iš viso  darbuotojų: 17 1625,94 17 1736,88
1 Administracija 4 2016,16 4 1915,37
2 Gydytojai 4 2934,16 4 3340,12
3 Slaugytojai 3 1082,83 3 1324,22
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas  6 1361,70 6 1365,83
 

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2019 m. ir 2020 m. palyginimas

Eil. nr. Rodikliai Vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metų   2019 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR Vidutinis darbuotojų skaičius  per 2020 metų  2020 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR   
1 2 3 4 5 6
  Iš viso  darbuotojų: 18 1390,99 18 1625,94
1 Administracija 4 1560,35 4 2016,16
2 Gydytojai 4 2461,44 4 2934,16
3 Slaugytojai 3 992,53 3 1082,83
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas  6 1173,61 6 1361,7

VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (DU) 2018 m. ir 2019 m. palyginimas

Eil. Nr.

Rodikliai

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 metų 

2018 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR

Vidutinis darbuotojų skaičius  per 2019 metų

2019 metų vidutinis vieno etato darbo užmokestis, EUR  

1

2

3

4

5

6

 

Iš viso darbuotojų:

16

1424,72

17

1390,99

1

Administracija

4

1466,47

4

1560,35

2

Gydytojai

3

2330,07

4

2461,44

3

Slaugytojai

3

1173,07

3

992,53

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

 6

1246,24

6

1173,61